Sơn tĩnh điện hàng gia dụng

Sơn tĩnh điện trên đồ gia dụng: Thân tủ máy lọc nước RO; Thân tủ để tài liệu; thân két để tài liệu,

Sơn tĩnh điện trên đồ gia dụng: Thân tủ máy lọc nước RO; Thân tủ để tài liệu; thân két để tài liệu,

Sơn có thể được ứng dụng trên hầu hết các bề mặt nhựa như: PP, PVC, ABS, UPVC, nhựa composite…