Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Được rất nhiều khách hàng tin dùng bởi

Giới thiệu chung về Sơn bột tĩnh điện

PHÂN LOẠI THEO HỆ SẢN PHẨM

 

PHÂN LOẠI THEO HỆ NHỰA
 - Sơn bột tĩnh điện dùng cho các sản phẩm nội thất

 

 - Sơn bột tĩnh điện dùng cho các sản phẩm ngoại thất

 

Tương ứng với các loại bột sơn trên, chúng tôi hiện có các màu sơn với các hiệu ứng bề mặt như sau:

  + Màu có độ bóng cao

  + Màu bán bóng

  + Màu mờ

  + Màu nhăn

  + Màu cát

  + Màu Metalic

  + Màu Hammertone

  + Màu .......

 

 -  Hệ Epoxy (Ký hiệu F) F6

 

 -  Hệ Polyester (Ký hiệu PR) PR11 - PR26 - PR29 - PR31

 

 -  Hệ Epoxy Polyester (Ký hiệu FF) FF160 - FF166

 

 -  Hệ Durable Architectural Polyester (Ký hiệu APR)

 

 -  Hệ Super Durable Architectural Polyester (Ký hiệu SAPR)

 

 -  Hệ Polyurethane (Ký hiệu UP)

Các bài viết khác